Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, spółce Kontomierz.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 32, celem przeprowadzenia oceny zdolności płatniczej, weryfikacji tożsamości oraz wiarygodności wniosku o zawarcie umowy o leasingu, a także celem porównania zgodności danych podanych do Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z danymi zapisanymi na moim rachunku bankowym oraz danych o historii moich transakcji z wykorzystaniem tego rachunku bankowego w okresie 4 miesięcy poprzedzających wyrażenie niniejszej zgody.

Oświadczam, że w przypadku posiadania przeze mnie większej ilości rachunków bankowych, do usługi Kontomatik użyty zostanie ten, z którego dokonam przelewu opłaty w celu weryfikacji danych o rachunku w wysokości 1 złoty.